Telefon : +46 070 666 85 80 E-post: info@houseofheritage.se

ALLMÄNT

Dessa allmänna villkor gäller vid köp av produkter från HOUSE OF HERITAGE  (”HOUSE OF HERITAGE”) via Internet (distanshandel). HOUSE OF HERITAGE är den säljande parten och du (“kunden”) är den köpande parten. Villkoren är anpassade för försäljning till privatpersoner som fyllt 18 år.

BESTÄLLNING

www.houseofheritage.se lägger du enkelt din beställning. HOUSE OF HERITAGE tar emot din beställning när du fullgjort betalning via KLARNA CHECKOUT . När HOUSE OF HERITAGE har mottagit din beställning får du en orderbekräftelse till den e-postadress som du angav när du beställde.
Bindande avtal om köp av produkt uppkommer i och med att vi skickar e-postmeddelandet med orderbekräftelse till dig (i det följande kallat Avtalet). Köpvillkor specificerade på denna sida utgör del av Avtalet. Om det skulle vara omöjligt för oss på HOUSE OF HERITAGE att leverera din beställning kommer vi att kontakta dig omgående. Skulle detta inträffa kommer vi erbjuda en alternativ lösning eller kreditera din order.

PRISER

Samtliga priser är angivna i SEK (eller EURO om detta är valt) och inkluderar gällande svensk moms, för närvarande 25 %. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar på grund av ändrad moms. Vid leverans till land utanför EU läggs ingen svensk moms på, men tänk på att inhemska tull och momsavgifter kan tillkomma.

Avgift för icke uthämtad försändelse

Om du som kund inte skulle hämta ut din beställning på det sätt som avtalats debiterar vi en avgift om 200 kronor inklusive moms. Avgiften är nödvändig för att vi ska kunna täcka frakt- och hanteringskostnader som uppkommer. Notera att om du inte tar emot eller hämtar ut en försändelse räknas det inte som att du har meddelat att du ångrat ditt köp.

BETALNING

HOUSE OF HERITAGE erbjuder betalning genom KLARNA CHECKOUT (för mer information: www.klarna.com)

 

VERKSTÄLLANDE

HOUSE OF HERITAGE påbörjar verkställande av Avtalet när du som kund får e-postmeddelande med orderbekräftelse. HOUSE OF HERITAGE har fullgjort sin del av Avtalet när du fått fullständig leverans av beställda produkter till närmaste postombud enligt angiven postadress. Fullgörande från dig som kund har skett när du erlagt full betalning och hämtat ut din försändelse.

LEVERANS

Leveranser inom Sverige sker med PostNord och levereras till närmaste PostNordombud. HOUSE OF HERITAGE skickar beställningar under helgfria vardagar.
För leveranser inom Sverige tillkommer ingen fraktavgift på order över 2000 sek.
Vid order under 200 Euro utanför Sverige tillkommer fraktavgift.

Leveranstid:

Vi försöker alltid skicka din beställning inom 2-4 arbetsdagar. Vid tillfällig slutförsäljning skickas varorna så snart de åter finns på lager. Vid total slutförsäljning meddelas detta via mail.

Försändelse ska hämtas ut inom 14 dagar från aviseringsdatum. Icke uthämtade försändelser återsänds till HOUSE OF HERITAGE och som kund blir du då debiterad en återhämtningsavgift om 200 kr inklusive moms.

ÅNGERRÄTT, BYTE & RETURER

Returrätten gäller i 14 dagar från det att du hämtat ut dina produkter från postombudet, vilket innebär att returen ska ha skickats inom 14 dagar från uthämtningen. Produkterna ska skickas tillbaka i oförändrat skick i originalförpackning och i samma eller liknande kartong som produkterna anlände i så ser vi till att du får dina pengar tillbaka så fort som möjligt och allra senast 14 dagar efter vi mottagit returen. Observera att presentkort ej är returnerbara.

Enligt Distans- och hemförsäljningslagen är ångerfristen 14 dagar. Det betyder att du enligt lag har rätt att ångra ditt köp och skicka tillbaka varan eller meddela oss om att du tänker returnera varan inom 14 dagar från det att du tagit emot din vara. För att utnyttja ångerrätten behöver du returnera eller informera oss om att du kommer att returnera varan inom 14 dagar från det att du mottagit den samt att varan hålls i väsentligen oförändrat skick. Du har rätt att frånträda ångerrätten genom att lämna eller sända oss ett meddelande om detta inom ångerfristen (2 kap. 9 § och 13 § distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). Därefter är du skyldig att återsända varan till oss.

Notera att produkter som tillverkats eller ändrats särskilt på kundens begäran eller som på annat sätt fått en särskild prägel inte omfattas av ångerrätten.

Byte

Vi har i dagsläget inte möjlighet att hantera byten. Vill du byta en vara, exempelvis till en annan storlek eller färg gör du det enkelt genom att returnera varan till oss och beställa en ny på www.houseofheritage.se

 

Returer

Vid retur av produkter till HOUSE OF HERITAGE skall produkterna emballeras på sådant sätt att de är skyddade vid transport. HOUSE OF HERITAGE kräver därför att du alltid förpackar produkter på samma sätt och med samma emballage som när produkterna levererades till dig i den mån emballaget är oskadat. I det fall du förpackat eller emballerat produkter på undermåligt sätt och produkten tar skada under transporten till HOUSE OF HERITAGE bär du som kund också ansvaret för skadan.

Vid återsändande av produkter till HOUSE OF HERITAGE är du ansvarig för att produkterna når HOUSE OF HERITAGE i oskadat skick.

REKLAMATION OCH GARANTI

Reklamationsrätt

Om du som kund har köpt en produkt i egenskap av privatperson har du rätt att reklamera produkten om den är felaktig enligt konsumentköplagen (1990:932) jämte konsumenttjänstlagen (1985:716). Reklamationsrätten täcker ursprungsfel och gäller i tre år från det att du fått produkten i din besittning. Reklamationsrätten täcker även fel som uppstått under transport av produkten till dig. (se Reklamation av transportskada nedan). En produkt som avviker från vad som har avtalats mellan dig och HOUSE OF HERITAGE eller på annat sätt uppvisar fel kan också anses som felaktig. Fel som uppstått på grund av skada som du har orsakat räknas inte som ursprungsfel.

HOUSE OF HERITAGE skall alltid kontaktas innan reklamerade produkter returneras.

Om du reklamerar en felaktig produkt efter sex månader från det att du fått produkten i din besittning har du även ansvaret för att påvisa att felet i produkten var ursprungligt. HOUSE OF HERITAGE rekommenderar därför alltid att undersöka produkter när de levereras och påtala eventuella fel så snart som det upptäckts. Vid reklamation av felaktig produkt har du som kund i första hand rätt att få felet avhjälpt, alternativt en felfri produkt. I vissa fall har du även rätt att häva avtalet och återfå vad du betalt. Vid godkänd reklamation ska du hållas skadelös för eventuella kostnader som uppstår på grund reklamationen. Som exempel skall kostnader för att returnera en felaktig produkt ersättas av HOUSE OF HERITAGE. Notera att du som kund i största möjliga mån skall minimera eventuella kostnader som uppstår i det fall en produkt visar sig vara felaktig.

Kontaktuppgifter vid reklamationsärenden
E-post: info@houseofheritage.se

FÖRBEHÅLL

Hävningsförbehåll

HOUSE OF HERITAGE förbehåller sig rätten att häva Avtalet i det fall kunden handlat i ond tro på grund av felaktigheter som kunden känt till eller borde ha insett, såsom felaktiga uppgifter om pris eller kvantitet på www.houseofheritage.se. I det fall hävningsförbehållet görs gällande har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från HOUSE OF HERITAGE.

Ändringsförbehåll

HOUSE OF HERITAGE förbehåller sig rätten att utan avisering ändra innehållet på www.houseofheritage.se, vilket inkluderar, men inte är begränsat till, utbud, priser och kampanjer. Sådan ändring påverkar dock inte redan ingångna Avtal mellan HOUSE OF HERITAGE och kund.

Ansvarsförbehåll

HOUSE OF HERITAGE skall anses befriad från alla förpliktelser enligt Avtalet om ansvar annars skulle ha uppstått på grund av händelse som ligger utanför Avtalet, HOUSE OF HERITAGE HB:s verksamhet eller vad som annars följer av tvingande lag.

ANSVARSBEFRIELSE

Force Majeure

I händelse av myndighets åtgärd eller underlåtenhet, ny lagstiftning, arbetsrättslig konflikt, krig eller krigsfara, större störning av allmän ordning, sabotage, extrema väderförhållanden, brand, explosion, naturkatastrof, olyckshändelse eller annan omständighet utanför HOUSE OF HERITAGE HB:s kontroll och som HOUSE OF HERITAGE inte skäligen kunnat övervinna eller förutse, ska HOUSE OF HERITAGE ha rätt att framflytta tidpunkten för sina prestationer enligt Avtalet eller frånträda sina skyldigheter i Avtalet. Vid sådan händelse ska HOUSE OF HERITAGE inte vara skyldigt att ersätta kunden för eventuella skada kunden i anledning härav.

Externa länkar

HOUSE OF HERITAGE ansvarar inte för eventuella skador och problem med kundens mjuk- eller hårdvara som uppstår på grund av att kunden nyttjat externa länkar som är publicerade på www.houseofheritage.se.

Reservation för skatte- och avgiftsförändringar

Vid väsentliga skatte- eller avgiftsförändringar, som är av stor betydelse för förutsättningarna för Avtalet, har HOUSE OF HERITAGE rätt att häva Avtalet. Vid sådan händelse saknar kunden rätt till skadestånd eller annan kompensation från HOUSE OF HERITAGE.

Reservation för leveransförsening utanför HOUSE OF HERITAGE:s kontroll

Uppstår leveransförsening som beror på händelse utom HOUSE OF HERITAGE:s kontroll, ska HOUSE OF HERITAGE inte anses ansvarig för skada som beror på sådan leveransförsening. Vid sådan händelse har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från HOUSE OF HERITAGE såvida inte annat särskilt avtalats mellan HOUSE OF HERITAGE och kunden eller följer av bestämmelse enligt tvingande lag.

PERSONUPPGIFTER OCH SEKRETESS

HOUSE OF HERITAGE respekterar den personliga integriteten hos dig som genomför köp via HOUSE OF HERITAGE:s webbplats och följer alla de lagar och regler, inklusive personuppgiftslagen (1998:204), som finns för att skydda privatpersoners integritet. Personuppgifter som du lämnar i samband med att du via webbplatsen köper en produkt, behandlas av HOUSE OF HERITAGE som är personuppgiftsansvarig. Genom att ingå Avtal med HOUSE OF HERITAGE och därmed registrera dig som kund, lämnar du ditt samtycke till att HOUSE OF HERITAGE får behandla dina personuppgifter och utnyttja informationen enligt nedan.

Den information du som kund ger oss, såsom kontaktuppgifter och övriga personuppgifter, kommer inte att användas på annat sätt än att hantera ditt köp, kontakta dig med anledning av ditt köp samt ge dig tillgång till viss information och vissa tjänster. Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till andra företag godkända av HOUSE OF HERITAGE för Avtalets fullgörande och nödvändig behandling på uppdrag av HOUSE OF HERITAGE.

Den information som registrerats på webbplatsen kommer även att användas till statistisk bearbetning hos HOUSE OF HERITAGE. Statistik tas fram endast för att förbättra webbplatsens funktioner för besökare och kunder.

Dina personuppgifter sparas inte under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen för behandlingen, för att förhindra missbruk av webbplatsen samt för att HOUSE OF HERITAGE ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag.

Personuppgiftsansvarig:
HOUSE OF HERITAGE
Ewa Åhman
Kunduppgifter som lagras:

  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Köphistorik hos HOUSE OF HERITAGE

 

Registerutdrag

Om du som kund ingått detta avtal i egenskap av privatperson har du rätt att en gång per år kostnadsfritt begära ut ett registerutdrag. Ett registerutdrag anger vilken information som finns sparad om dig. Du begär detta genom att skicka en undertecknad begäran till ovanstående postadress. Om de uppgifter vi har om dig är felaktiga, ofullständiga eller missvisande, korrigerar vi såklart dessa.

Avregistering av kunduppgifter

Du som kund kan vid skriftlig och undertecknad begäran få dina kunduppgifter hos HOUSE OF HERITAGE raderade, med förbehåll för sådana uppgifter som krävs för att HOUSE OF HERITAGE skall kunna upprätthålla god redovisnings- och bokföringssed.

ÖVRIGT

Informationens syfte

All information på www.houseofheritage.se, oavsett format, publiceras uteslutande i informativt syfte för att besökare skall kunna använda sig av webbplatsen. HOUSE OF HERITAGE ansvarar således inte för de följder eller skador som kan uppstå om denna information visar sig felaktig eller används i annat syfte än det ovan angivna.

Falska beställningar och bedrägeri

Alla bedrägerier och falska beställningar polisanmäls. IP-nummer loggas.

Tvist

HOUSE OF HERITAGE följer alltid Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

För övriga frågor gällande dessa köpvillkor vänligen kontakta oss på info@houseofheritage.se